วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[WIP] 240Z

สวัสดีครับ 2 วันเต็มๆ กับการปั้นรถลง GTA V เหนื่อยมาก, แต่อีกไม่นานเกินรอครับ.