วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ข่าวประกาศ!

เนื่องจากภาพที่ฝากเว็บไว้ได้หายไปหมด ผมเลยต้องลบบทความบางส่วนออก เพราะเสียหายเยอะมาก ทั้งนี้ก็ได้ปรับปรุงเว็บบล็อกใหม่ไปด้วย!

because of picture storage get be lost then article some part go out and correct block!