วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

2003 Ford Mustang GT

เสร็จแล้ว คันนี้ converted จาก Need For Speed โดยคลับเอง ก็เป็นคันแรกเลยที่ลองทำ ><
link1
link2