วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

71' Dodge Challenger - Missile

วันนี้จะมานำเสนอ Dodge Challenger ช่วงนี้ก็ทำไปหยุดไป เลยไม่ค่อยมีผลงานมาลงเท่าไรเลย ส่วนใหญ่ก็คงไม่แต่งอะไรมาก เพราะแต่งมากเวลาไม่ค่อยมีอานะ >_<
link1
link2

thx! for Model By Erh4be's