วันเสาร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2552

Patch GTA IV 1.0.2.0 ออกแล้ว!

สำหรับคนที่เล่น GTA IV อยู่ สามารถโหลดไปเพื่อปรับปรุง Graphics ให้ลื่นไหลกว่าเดิม โดยสามารถโหลดได้จากลิ้งค์นี้เลย

http://www.rockstargames.com/support/IV/PC/patch/index.html


Version 1.0.2.0
GRAPHICS FIXES / ADDITIONS:
๐Graphics Menu:
๐Added "Water Quality", "Shadow Quality" and "Reflection Resolution" sliders in graphics menu. ๐Added "Definition" and "VSync" toggles in graphics menu.
๐Rendering optimizations.
๐VSync optimizations.
๐Nvidia 7000 series
๐Mirrors fixed
PATCH 1 FIXES:
๐Direct input device support is now disabled by default and can only be enabled with the commandline: "-usedirectinput"
๐Supported Controllers:
๐Logitech Dual Action
๐Logitech RumblePad 2
๐Logitech Cordless RumblePad 2
๐Saitek P2500
๐Supported Wheels:
๐Note: Controls are unmapped, user must map controls using Manufacturer's mapping software.
๐Logitech G25 Racing Wheel
๐Logitech Wingman Formula GP Wheel
๐Logitech MOMO Racing
๐MOMO Force
๐Driving Force Pro
๐Driving Force
๐Formula Force
๐Added Commandline "-notimefix" which will help some users who are experiencing the fast/slow gameplay issue after patch 1 was applied.
๐Fixed a bug that caused some users to experience endless looping audio effects after Patch 1 was applied.
๐Benchmark was disabling sounds after Patch 1 was applied, this is now fixed.
CRASH FIXES:

๐Unable to load game fixed - For some users, a DOS window would open and close immediately upon Game Launch, GTA IV would never launch.
๐Hang on Initial Game Loading Screen fixed - Some users experienced Character Art Loading screens in an endless loop.
๐Certain causes of the RESC10 error have been fixed (Alt-Tab, change resolution). If you experience an RESC10 error, you must restart.
๐Certain Instances of the "GRAND THEFT AUTO IV has encountered a problem and needs to close" error have been fixed.
VIDEO EDITOR:

๐Naming clips is now mandatory on Export
MULTIPLAYER:

๐Legitimate players being kicked from Multiplayer matches has been fixed.
GENERAL ADDITIONS / FIXES:

๐Wireless 360 controllers not functioning - Triggers were full on/off, fixed.
๐In the Options menu accessed from the Title Screen a “Game” section has been added with the ability to turn Clip capture on/off.
*P.S.
-รู้สึกว่าจะมีบัคอยู่เยอะ แนะนำสำหรับคนที่เล่นจบแล้ว จะได้ไม่มีปัญหาครับ