วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

SJS 300ZX

SJS ชื่อนี้มีดีอย่างไร เป็นผู้เริ่มคิดเทคนิคการแต่งรถแบบแหวกแนวในประเทศญี่ปุ่น ต่อมาได้เข้ามาอาศัยอยู่พื้นแผ่นดินไทย และได้สร้างตำนานการแต่งรต่างๆไว้มากมาย ปัจจุบัน ได้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าช่าง ประจำอยู่ที่อู่นายคลับ.
credit: Andrew_A1

link