วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

BMW M3 PRO:STREET

หลังจากที่ได้ทดลองเล่นDEMOเกมส์NFS PRO:STREETไปแล้ว
ก็ได้ลองขับเจ้าBMW M3ดู ซึ่งคันนี้ผมก็ได้จำลองมาจากNFS แม้จะไม่เหมือน100%
แต่ก็ได้จำลองความคล้ายที่มีอยู่ในตัวเกมส์ ออกมาให้ได้ชมกัน