วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

Toyota Celica Mk2

ไม่รู้จะเอารถอะไรมาแต่งดี เลยหารถที่ไม่ค่อยรู้จัก(มั้ง)มาแต่งบ้าง O_O"