วันศุกร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2551

Nissan Skyline R35

คราวนี้เรายังคงอยู่กับ Nissan เหมือนเดิม คราวนี้เป็นเจ้า R34 แต่งแนว street ลายนั้นได้มาจาก prostreet เน้นขาว-ดำ แนวโหดเหมือนเดิมครับ ขอขอบคุณ โมเดลรถจาก model by XSB