วันอังคารที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2551

Thailand Mod

หลายคนอาจจะเห็นป้าย vinewood ที่เนินเขาแถวเมือง1 จนชินตากันแล้ว วันนี้ผมจึงได้นำมาดัดแปลงใหม่เป็นแบบไทยๆ เพื่อความแปลกใหม่ครับ ><