วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552

Looks good !!

คาดว่า หลังแปลงโฉมเจ้านี้เสร็จ น่าจะออกมาประมาณนี้ (°ο°)~