วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2552

[WIP] 1978 Toyota Pickup

เมื่อเกิดอาการอยากได้กระบะย้อนยุค จึงบังเกิดเป็นผลงานชิ้นล่าสุดของผม ^^