วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

Nissan Silvia S13 & Nissan Silvia S15 (240sx)

คราวนี้ไม่ใช่1แต่เป็น2ครับ คันแรกคือ Nissan Silvia S13 คันที่สอง เป้น Nissan S15 ด้านหลังเป็นของ 240SX ครับ